سرور تخته نرد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سرور تخته نرد

  1. یک رایانه که در اینترنت میزبان بازی‌های تخته نرد (۱) می‌باشد. رقابت‌کنندگان بصورت همزمان با حریف خود در سرتاسر جهان بازی می کنند. سرور تاس‌ها را پرتاب می‌کند، امکان انجام بازی را برای بازیکنان فراهم می‌کند، امتیازات را حفظ کرده و آن را برای تمامی بازیکنان نگهداری می‌کند. همچنین بعضی از سرورها امکان انجام بازی پولی را نیز فراهم می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه