تخته نرد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته نرد

  1. یک بازی که با استفاده از تاس و مهره بر روی یک صفحه که از ۲۴ خان (۱) تشکیل شده، بازی می‌شود و در آن هر بازیکن سعی دارد تا مهره‌های خویش را به سمت خانه حرکت داده و آنها را خارج کند و در عین حال از انجام این کار توسط حریف جلوگیری کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه