براکت مبارزان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

براکت مبارزان

  1. نام براکت شانس مجدد (شانس دوم) تورنمنت‌های دو حذفی که در اوپن نوردیک برگزار شد. بازیکنی که در براکت اصلی شکست می‌خورد، قبل از حذف شدن از مسابقات، در براکت مبارزان به بازی ادامه می‌دهد. هشت بازیکن نهایی (چهار نفر از براکت اصلی و چهار بازیکن از براکت مبارزان) واجد شرایط برای دور نهایی هستند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه