دست کشیدن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دست کشیدن

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید