مایل به مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مایل به مارس

  1. موقعیتی که که دارای نرخ مارس بالاتر از حد معمول باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه