گاف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گاف

  1. خان-یک بازیکن.

زبان‌ها
ثبت ترجمه