شیوه‌ی نیمه-متقاطع - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شیوه‌ی نیمه-متقاطع

  1. یک روش برای شمارش خال که توسط داگلاس زارِ ابداع شد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه