در هوا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

در هوا

  1. بر روی پیشخوان.

زبان‌ها
ثبت ترجمه