ابتکار عمل - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ابتکار عمل

  1. اصطلاحی که برای توصیف شرایطی استفاده می شود که در آن یک بازیکن آزادی نسبی برای ایجاد موقعیت خود را دارد یا به راحتی می‌تواند به حریف حمله کند، در حالی که بازیکن دیگر باید بازی های اجباری انجام دهد و همه‌ی تلاشش او به جلوگیری از فاجعه خلاصه می شود. در چنین وضعی گفته می شود بازیکن اول ابتکار عمل را در دست دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه