جکپات - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جکپات

  1. یک رویداد حذفی که معمولاً با هزینه ورودی بالا برگزار می‌شود که در آن فقط نفر اول و دوم جایزه دریافت می کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه