ساختار حذفی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساختار حذفی

  1. یک رویداد تورنمنت که در هر دور نیمی از شرکت‌کنندگان حذف می‌شوند و تا زمانی که فقط یک نفر باقی بماند ادامه پیدا می‌کند.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه