ساختار نوبت‌گردشی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساختار نوبت‌گردشی

  1. یک ساختار برای برگزاری تورنمنت که در طول رقابت هر شرکت‌کننده با تمامی شرکت‌کنندگان دیگر مسابقه می‌دهد. تعداد دور‌ها یک عدد کمتر از مجموع تعداد شرکت‌کنندگان تورنمنت است.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه