مخاطره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مخاطره

  1. پتانسیل برای اعداد ناجور در پرتاب‌های پیش رو. همچنین ببینید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه