کشتن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کشتن

  1. زدن یک مهره.

زبان‌ها
ثبت ترجمه