تخته نرد طولانی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته نرد طولانی

  1. اشاره به لانگ‌گمون.

زبان‌ها
ثبت ترجمه