لانگ‌گمون - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لانگ‌گمون

  1. یک سویه از تخته نرد که در آن هر بازیکن پانزده مهره روی خان-یک حریف دارند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه