شانس بردن مسابقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شانس بردن مسابقه

  1. احتمال برنده شدن یک بازیکن در یک مسابقه.

زبان‌ها
ثبت ترجمه