جابجایی ذهنی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جابجایی ذهنی

  1. تکنیکی است که برای خال شماری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این روش بصورت ذهنی بعضی از مهره‌ها را به خان‌های بالاتر یا پایین‌تر منتقل می‌شود تا شمارش راحت‌تر قابل انجام باشد. باید در طول فرآیند، تعداد خان‌هایی که جابجا شده‌اند را در نظر داشته گرفته یا از این تعداد در هنگام شمارش بخش‌های دیگر استفاده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه