تخته نرد مدرن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته نرد مدرن

  1. اصطلاحی که در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ برای قوانین جدید آن زمان استفاده می‌شد، از جمله استفاده از مکعب دوبرابری و بازی شوئت.

  2. اصطلاحی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ برای سبک بازی الهام گرفته از تجزیه و تحلیل رایانه‌ای استفاده می‌شد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه