بازی ایستایی مشترک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی ایستایی مشترک

  1. بازی که در آن هر دو بازیکن لنگرهای پیشرفته را در خانه‌ی حریف نگه می‌دارند تا از به داخل آوردن مهره‌ها به خانه ممانعت کرده و فرصت زدن حریف را پیدا کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه