لنگر پیشرفته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لنگر پیشرفته

  1. به لنگری اطلاق می‌گردد که بر روی خان پنجم، خان چهارم و یا گاهی اوقات خان سوم حریف قرار گرفته باشد. (در بعضی از شرایط حتی به پیشخوان حریف نیز یک لنگر پیشرفته گفته می‌شود، با این حال بسیاری از افراد استفاده از واژه‌ی لنگر را صرفا برای خان‌های خانه‌ی حریف مجاز می‌دانند.)

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه