خان-چهارم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-چهارم

  1. چهارمین خان که در خانه بازیکن قرار دارد. از گوشه‌ی صفحه‌ی تخته نرد به سمت پیشخوان شمارش کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید