نرد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نرد

  1. [همچنین «نردی» و «ناردی».] بازی روسی شبیه به ملتزم.

زبان‌ها
ثبت ترجمه