پورتس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پورتس

  1. یک بازی یونانی شبیه به تخته نرد غربی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه