موقعیت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت

  1. چیدمان مهره‌ها بر روی صفحه‌ی تخته نرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید