پریم در مقابل پریم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پریم در مقابل پریم

  1. شرایطی که در آن هر دو بازیکن مهره‌هایشان در پشت پریم حریف به تله افتاده باشند. برنده‌ی چنین وضعیتی اصولا بازیکنی است که زمان‌بندی بهتری را داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه