زمان‌بندی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زمان‌بندی

  1. مدت زمانی که انتظار دارید شرایط مطلوب خود را در مقابله‌ی با حریف خود حفظ کنید. زمان‌بندی مناسب یعنی به شکلی عمل کنید که حریف زودتر از شما مجبور به امتیاز دادن شود، مثلا یک مهره‌ی تک بدهد، یک خان کلیدی را بشکافد، و یا مهره‌ی خود را دفن کند. می‌شود برای حفظ زمان‌بندی اعداد بزرک را بکشید یا با بازگرداندن مهره‌ها برای رسیدن به هدف تلاش کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه