خان کلیدی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان کلیدی

  1. یک خان که برای تکمیل پریم در مقابل دونده‌های حریف مورد نیاز است. the خان-چهارم، خان-پنجم، و خان-پیشخوان معمولا کلیدی‌ترین خان‌ها محسوب می‌شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه