چرخش مجدد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

چرخش مجدد

  1. به منظور حفظ زمان و نگه داشتن [خان‌های] (#point) ارزشمند به طور عمدی اجازه داه شود تا حریف مهره‌های تک را بزند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه