جدول شرط‌بندی‌ها - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جدول شرط‌بندی‌ها

  1. سیستم شرط‌بندی که در آن شرط بازیکنان در یک بازی به میزان مشخص توافق شده‌ای محدود می‌شود. هدف این است که بازیکنان را در مقابل از دست دادن پول بیشتر از آنچه در دست دارند محافظت کنیم. همچنین زمانی که یک بازیکن پول بیشتری نسبت به دیگری در اختیار دارد، برابری ایجاد شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه