تابولا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تابولا

  1. یک بازی رومی شبیه تخته نرد که در آن بازیکنان به جای دو از سه تاس استفاده می کنند و به مانند بازی معمول، مهره‌ها را حرکت می‌دهند. این بازی در انگلستان نیز محبوب بوده، که البته به عنوان جداول یا Tables شناخته می شد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه