تخته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته

  1. یک تخته نرد پارسی یا ایرانی که شباهت زیادی به تخته نرد غربی دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه