‌تی‌دی-گامون - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

‌تی‌دی-گامون

  1. اولین برنامه شبکه عصبی قدرتمند تخته نرد (۱۹۹۱)، نوشته جرالد تسائورو.

زبان‌ها
ثبت ترجمه