بازی فنی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی فنی

  1. تصمیمی برای بازی کردن که در درجه اول به ملاحظات تاکتیکی بستگی دارد.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه