گام - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گام

  1. واحد زمان در توسعه‌ی موقعیتی که با نیم پرتاب برابر باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه