تی‌پی (T.P.) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تی‌پی (T.P.)

  1. اشاره به خان-دو بازیکن.

زبان‌ها
ثبت ترجمه