تعویض منطقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعویض منطقه

  1. به حرکت دادن مهره از تختِ بیرونی حریف به سمت تخته بیرونی خود گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید