تعویض محور - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعویض محور

  1. پیشنهاد داو.

زبان‌ها
ثبت ترجمه