خرمن زنی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خرمن زنی

  1. به معنای برداشتن مهره‌ها از روی یک خان سنگین می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه