آیسی‌دوسی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

آیسی‌دوسی

  1. پرتاب جفت تاس ۱ و ۲.

  2. یک سویه از تخته نرد که در آن بازیکنی که جفت تاس ۱ و ۲ بریزد می‌تواند یک دور اضافه هم بازی کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه