بازی اکشن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی اکشن

  1. یک سبک از بازی که به جهت افزایش شانس زدن مهره‌ی حریف طراحی می‌شود، بطور معمول زمانی که حریف دونده‌های خود را فراری داده باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه