جلو بودن در خال شمار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جلو بودن در خال شمار

  1. داشتن خال شمار کمتر نسبت به حریف. شمارش (۲) را ببینید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه