شمارش - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شمارش

  1. وضعیت نسبی خال‌شمار بازیکنان. بازیکنی که تعداد خال شمار کمتری دارد گفته می‌شود که در خال‌شمار جلو است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه