لنگر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لنگر

  1. به خانی (۱) اطلاق می‌شود که در خانه‌ی حریف به وسیله‌ی دو یا چند مهره اشغال شده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه