وارد کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

وارد کردن

  1. قرار گرفتن مهره بر روی خانی که در یکی از سه گوش دیگر صفحه قرار گرفته و با یک عدد تاس قابل انجام باشد. برای مثال انتقال مهره از خان-۱۳ به خان-۱۲.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید