رقابت زدن مهره‌ی تک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رقابت زدن مهره‌ی تک

  1. یک تقابل برای زدن مهره‌های گشاد که در آن هر دو بازیکن تلاش می‌کنند تا یک خان کلیدی را بدست بیاورند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه