تاس ریختن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاس ریختن

  1. به پرتاب کردن جفت تاس اشاره دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه