بازی با مهره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی با مهره

  1. حرکت دادن مهره‌ها بر اساس اعداد تاس.

  2. هنر یا مهارت حرکت دادن مهره‌ها.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه