بستن یک خان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بستن یک خان

  1. ساختن یک خان، قرار دادن دو یا چند مهره بر روی یک خان که در نتیجه‌ حریف نمی‌تواند مهره‌اش را به خان که بسته‌اید حرکت دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه