تختِ بسته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِ بسته

  1. به تختِ خانه بازیکنی گفته می‌شود که هر شش خان آن مسدود شده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه